КНИГИ КРАЕЗНАНИЕ СВОДЕН КАТАЛОГ
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Електронен каталог книги – включва библиографска информация за книгите, постъпили в Общинска библиотека “Стоян Дринов” от нейното създаване като читалищна библиотека през 1860 год. до момента. Фондът наброява около 80 000 библиотечни единици. Не са включени Старопечатни, редки и ценни заглавия, около 300, които са в отделна база данни.
Краезнание – Аналитични библиографски описания на статии и материали за град Панагюрище, околните местности, исторически и туристически забележителности, селища, включени в територията на общината, видни личности, допринесли за нейното духовно и икономичиско развитие. Описани са статии от местния, областния и национален периодичен печат, части от книги, годишници и периодични сборници. Базата се попълва системно от 2005 год. насам, не включва цялата информация от традиционните картотеки в отдел Краезнание и е в процес на доизграждане.
Своден каталог на читалищните библиотеки от общината – включва библиографска информация за книгите, постъпили в седемте читалищни библиотеки, намиращи се на територията на общината и включени в системата на Централизирано комплектуване. Базата съдържа информация за книгите от 1996 год. до момента.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.