Ќ»√»  –ј≈«ЌјЌ»≈ —¬ќƒ≈Ќ  ј“јЋќ√
 
 
«а€вка за търсене:
≈зик:
‘ормат на извеждане:
–езултати на страница:
«а€вка за търсене: "¬сички"=–У–Ш=1977
–езултати от търсенето: ()
—траници:

               681.3(035) / Ѕ 19

Ѕалабански, √еорги
[”ърд 5.0] Word 5.0 : —правочник / √еорги Ѕалабански. - —офи€ : Ќю “ехник ѕъблишинг 1994. - 317 с. : с табл., сх.
. - (–— - справочник)

             681.322.06(035)
ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
100-25 /1981 -—
               681.3(035) / ƒ 58

ƒимитров, јлександър јсенов
Ќакратко с WinWord 6.0 : –ъководство / јлександър ƒимитров. - —офи€ : »нформа 1997. - 248с.:с табл., сх.


јзб.показалец; одова таблица на символите в Windows
ISBN 954-8292-30-0

             681.322.06(035)
ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
360 /1998 -—
               681.3(035) / – 45

–еер, ‘олкер
[ћ— ≈ксел] MS Excel 5.0 : —правочник / ‘олкер –еер; ѕрев. от нем. ≈катерина “одорова. - —офи€ : Ќю “ехник ѕъблишинг 1994. - 384с.: със сх., табл.


             681.322.06(035)

»нвентарни номера:
315 /1995 -—
               681.3(035) / – 98

–ьол, …ахим и др.
[ћ— ”ърд] MS WORD 6.0 за ƒќ— : —правочник / …ахим –ьол, …оханес ¬ерхувен; ѕрев. от нем. ћихаил ћихалев. - —офи€ : Ћитера ѕрима 1995. - 190с.: с табл., сх.


             681.322.06(035)

»мена, за които става дума: ¬ерхувен, …оханес
»нвентарни номера:
430 /1995 -—
               681.3(035) /   47

 ауърт, –обърт и др.
[”индоуз] Windows NT Server 4.0 : Ѕибли€ на администратора / –обърт  ауърт,  енет √рег; ѕрев. [от англ.] ∆ивка ћа-еева и др. - —офи€ : јлекс—офт 1999. - 1016 с. : с табл., ил.; ’’II с. + 1 бр. CD ROM


—ъдържа и  оманди за Windows NT; –ечник на термините в Windows NT; »нформационни ресурси на Windows NT
ISBN 954-656-054-5

             681.322.06(035)
ѕредметни рубрики:

»мена, за които става дума: √рег,  енет
»нвентарни номера:
472 /1999 -—
               681.3(035) / ƒ 11

ƒа научим Microsoft Access 2.0 : [—правочник] / ѕрев. [от англ.] –умен √еоргиев; –ед. ¬асил  ирилов. - —офи€ : »нфоƒар 1995. - 310 с. : със сх. , табл.
. - (PC Learning LABS)

ISBN 954-8485-05-2

             681.322.06(035)
ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
622 /1995 -—
               „884-32 / Ѕ 30

Ѕахдай, јдам
¬ първото полувреме 0:1 : ѕовест / јдам Ѕахдай; ѕрев. от пол. јндриана –адева; ’удож. ћихаил ћакариев. - —офи€ : Ќар. младеж 1965. - 220 с.


             884-32

»мена, за които става дума: ћакариев, ћихаил худож.
»нвентарни номера:
29826 /1981 -«¬
29828 /1981 -«¬
               „877.4-31 / Ћ 85

Ћудемис, ћенелаос
”лица ѕъкъл N 0 : [–оман] / ћенелаос Ћудемис; ѕрев. от гр. —тефан √ечев. - —офи€ : Ќар. младеж 1964. - 340 с.


ѕрев. е направен от ръкопис
             877.4-31

»нвентарни номера:
28370 /1981 -«¬
               02 / ћ 77

ћладенова, ћари€
”ниверсална десетична класификаци€ - структура и методика на класифициране : Ћекционен курс / ћари€ ¬утова ћладенова. - —офи€ : »   вазар 2003. - 160 с. , 20 см


 ор. загл. ”ниверсална десетична класификаци€ : „астна методика на класифициране в отделите 0, 1 и 2. - Ѕиблиогр. с. 156 - 158. - Ѕиблиогр. с. 156-158
ISBN 954-8826-54-2

             025.45.01(075.8)
       —ъдържа и  ратък речник на основните термини от областта на каталогизаци€та

ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
959 /2005 -—Ћ
               03 / Ѕ 92

Ѕългарска енциклопеди€ ј ... я : ≈лектронно издание : [CD - ROM]. - 2. раз. и осъвр. изд. - —офи€ : ЅјЌ ; —офи€ : —ирма 2002-2003. - 2 бр. CD , 12’14 см + с брошура


             03(0.031)(497.2)(086.74)
       —ъдържа : 30 000 статии обхващащи ц€лото чов. знание подредени в 900 категории и подкатегории ; Ќад 7000 илюстрации ; Ќад 60 композитори с техните произведени€ : ¬сички национални химни ; √ласове на животни ; 300 цв. прил. и таблици ; јтлас ; √алерии : 60 атрактивни мултимидийни приложение в областите  осмос, ѕрирода, „овешко т€ло, ÷ивилизаци€, Ѕългари€,  арти ; —татистика в категориите √еографи€, Ќаселение, »кономика,  омуникации, “ранспорт ; ћерни единици : јвтоматично преизчисл€ва обем, маса, дължина и температура в различни широко използвани мерни единици ; ≈лектронна игра за свер€ване на знани€та. »зисквани€ за софтуера: Ќ€кои от следните операционни стеми: Microsoft Windows 98/98 SE, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP. Ѕраузър: Microsoft Internet Explorer, версии 5.0, 5.5 или 6.0. ћиним. изискв. за хардуерна конфигураци€: ѕроцесор Intel Pentium 200 MHz или съвместим с него, ќперативна памет 64MB RAM,100MB своб. пространство на твърди€ диск, 4x CD-ROM устройство. ѕрепоръч конфигураци€: Microsoft Windows 2000 или Microsoft Windows XP, Microsoft Internet Explorer, верси€ 6.0.

ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
1453 /2008 -—
               941Ѕ / » 95

»стори€ на Ѕългари€ : ≈лектронна енциклопеди€ : [ CD-ROM ]. - —офи€ : —ирма ; —офи€ : ЅјЌ 2003. - 1 бр. CD , 12’14 см + брошура


ћинимални изискв. за хардуерната конфигураци€: ѕроцесор Intel Pentium 450 MHz или съпоставим с него, оперативна памет 64 MB RAM, 679.9 MB свободно пространство на твърди€ диск при ѕълна инсталаци€, 36.3 MB свободно пространство на твърди€ диск при —ъкратена инсталаци€, 4хCD-ROM устройство. - »зисквани€ за софтуера. ќперационни системи: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP. - ѕрепоръ„. конфигураци€: ѕроцесор Intel Pentium 800 MHz или съпоставим с него, оперативна памет 128MB RAM, 700 MB своводно пространство на твърди€ диск, Microsoft Windows 2000 или Microsoft Windows XP, Microsoft Internet Explorer, верси€ 6.0. - Ѕраузър Microsoft Internet Explorer, версии 5.0, 5.5, 6.0 или по-више
              949.72(031)(0.034)
       —ъдържа: Ќад 6 000 статии, зас€гащи политическото , икономическото и културно -религиозно развитие на българите от най-древни времена до наши дни подредени азбучно в 190 категории и подкатегории ; Ќад 2 000 фотографии и изображ. ;  арти ; √алерии ; ‘илми

ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
1462 /2008 -—
               338 /   16

 алецки, јнатол
 апитализъм 4.0 : –аждането на новата икономика след кризата / јнатол  алецки ; ѕрев. от англ. Ћюбомир ’ристов. - —офи€ :  ласика и —тил 2013. - 464 с. : с ил. , 23 см


ќриг. загл. Capitalism 4.0: The birth of a new economy / Anatole Kaletsky. - Ѕиблиогр. с. 449-458
ISBN 978-954-327-085-9

             338.1+316.32
ѕредметни рубрики:

»нвентарни номера:
96 /2020->ƒ -«¬


—траници: