КНИГИ КРАЕЗНАНИЕ СВОДЕН КАТАЛОГ
 
 
Заявка за търсене:
Език:
Формат на извеждане:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=вазов$
Резултати от търсенето: ()
Страници:

               Б886.7-31 / В 15

Вазов, Иван
Под игото : [Роман] / Иван Минчов Вазов; Предг., състав. и прил. Иван Радев. - В. Търново : Слово 1995. - 527 с.. - (Класиците в училище)

Съдържа и Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки
ISBN 954-439-392-7

             886.7-31+886.7.09(07)
Предметни рубрики:

Имена, за които става дума: Радев, Иван

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Бъта
Читалище с. Елшица
Читалище с. Баня
Читалище с. Поибрене
               82Б(092)(075) / К 90

Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов : В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите / Състав.Димитър Михайлов. - В. Търново : Слово 1997. - 224с.. - (Българска литература ; N 1)

ISBN 954-439-466-4

             886.7.09(092)(075.4)
Предметни рубрики:

Имена, за които става дума: Михайлов, Димитър ; Ботев, Христо ; Вазов, Иван

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Оборище
Читалище с. Бъта
Читалище с. Елшица
Читалище с. Баня
Читалище с. Левски
Читалище с. Поибрене
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Разкази / Иван Вазов; Предг., състав. и прил. Симеон Янев. - 2. изд. - В. Търново : Слово 1996. - 125 с.. - (Малка ученическа библ.)

ISBN 954-439-026-Х

             886.7-32+886.7.09(092)+92 Вазов,И.
Предметни рубрики:

Имена, за които става дума: Янев, Симеон

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Оборище
Читалище с. Бъта
Читалище с. Елшица
Читалище с. Баня
Читалище с. Левски
Читалище с. Поибрене
               Ч820(73)-31 / К 77

Колдуел,Тейлър
Границите на невинността : Роман:Кн.1-2 / Тейлър Колдуел;Прев.от англ.Елисавета Консулова-Вазова. - 3.изд.. - София : МАГ 77 1996 -

             820(73)-31
Кн.1. . - 1996. - 344 с.
ISBN 954-531-030-8

Кн.2. . - 1996. - 328 с.
ISBN 954-531-031-6

Имена, за които става дума: Елисавета Консулова-Вазова

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Бъта
               Б886.7-1 / В 15

Вазов, Иван
Отечество любезно : Стихове / Иван Вазов; Подбр. Мария Коева. - София : Фама 1997. - 126 с.. - (Библиотека Огнище)

ISBN 954-957-085-5

             886.7-93-1

Имена, за които става дума: Коева, Мария

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Оборище
Читалище с. Бъта
Читалище с. Елшица
Читалище с. Баня
Читалище с. Левски
Читалище с. Поибрене
               Б886.7-8 / В 15

Вазов, Иван
Аз съм българче : Стихотворения, разкази, пътеписи / Иван Вазов; Състав. Цанко Лалев; Ил. Бинка Вазова Николова, Преслав Кършовски. - София : ИК Пан 1998. - 192 с. : с ил. - (Българската класика за деца ; N 10 )

Съдържа и Иван Вазов за себе си; Народният поет / Ив. Радославов
ISBN 954-657-204-7

             886.7-93-8

Имена, за които става дума: Радославов, Иван

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Бъта
Читалище с. Елшица
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Чичовци : Повест / Иван Вазов ; Предг., състав. и прил. Иван Радев. - 2. изд. - В. Търново : Слово 1999. - 158 с. - (Малка ученическа библ.)

ISBN 954-439-556-3

             886.7-93-32
       Съдържа и Пародийните принципи и художественият текст на Чичовци / Симеон Янев ; Чичовско и нечичовско в повестта на Вазов / Снежана Зарева ; За текстовете на чичовци в текста на Чичовци / Адриана Дамянова ; Кратък животопис

Имена, за които става дума: Зарева, Снежана ; Янев, Симеон ; Дамянова, Адриана ; Радев, Иван

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Левски
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Разкази / Иван Вазов; Предг., ред. и прил. Михаил Василев. - [13. изд.]. - София : Бълг. писател 1977. - 309 с. - (Библ. за ученика)

Съдържа и Вазов за някои свои разкази; Из българската критика за разказите на Иван Вазов; речник и билблиогр. справка. - 1. изд. 1960 със загл. Избрани разкази
             886.7-32

Имена, за които става дума: Василев, Михаил

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Поибрене
               Б886.7-1 / М 74

Михайловски, Стоян
Книга за българския народ : [Стихотворения, басни и епиграми] / Стоян Михайловски; Състав. Панко Анчев; С послесл. от Панко Анчев, Михаил Неделчев. - София : З. Стоянов 2002. - 400 с. - (Поредица Българска класика)

Библиогр. с. 352. - Речник на непознатите думи и изрази
ISBN 954-739-315-4

             886.7-1+886.7(092)+92Михайловски, Ст.
       Съдържа и Редове от биографията /М. Куманов; Човекът и творецът Ст. Михайловски /Кр. Кръстев; Философия и поезия /В. Пундев; Наставник и водач /М. Николов; Съдбата на поета - философ и сатирик /М. Неделчев; Ст. Михайловски - другата основа на Вазовия свят /П. Анчев

Имена, за които става дума: Анчев, Панко ; Неделчев, Михаил ; Куманов, Милен ; Кръстев, Кръстьо ; Пундев, Васил ; Николов, Малчо ; Михайловски, Стоян за него

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Левски
               Б886.7-8 / С 47

Славейков, Петко Р.
Изворът на Белоногата : Стихотворения, пословици и поговорки / Петко Рачев Сравейков; Състав. Цанко Лалев; [С предг. от Константин Константинов]; Худож. Тодор Динов и др. - София : ИК Пан 2001. - 128 с. : с ил.; 1 л. портр. - (Българска класика за деца ; N 27)

Др. ил. Бинка Вазова, Борис Ангелушев. - Съдържа и Дядо Петко Славейков /Константин Константинов
ISBN 954-657-381-7

             886.7-93-8

Имена, за които става дума: Лалев, Цанко ; Константинов, Константин ; Динов, Тодор худож. ; Вазова, Бинка худож. ; Ангелушев, Борис худож.

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
Читалище с. Баня
Читалище с. Левски
Читалище с. Поибрене
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Избрани разкази и пътеписиКардашев на лов / Иван Минчов Вазов; Състав. Любомир Русанов; Ред. Цанко Лалев. - София : ИК Пан 2001. - 368 с. - (Поредица Книги за ученика)

Съдържа и Първопроходникът /Ангел Малинов; История на Вазовия разказ: Из Малък етюд на тема Генезис на разказа /Стефан Елевтеров; Животопис. - Библиогр. с. 365
ISBN 954-657-368-Х

             886.7-93-32+886.7-992

Имена, за които става дума: Русанов, Любомир ; Лалев, Цанко ; Малинов, Ангел ; Елевтеров, Стефан

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Попинци
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Немили-недраги / Иван Минчов Вазов; Състав., ред. Иван Гранитски; Послесл. Милена Цанева. - София : З. Стоянов 2002. - 368 с. , 20 см. - (Поредица Българска класика)

ISBN 954-739-246-8

             886.7-32
       Съдържа: Немили-недраги; Чичовци; Разкази; Редове от биографията /М. Куманов; Насаме с Иван Вазов /ИВ. Шишманов; Повествования за българина и българското /М. Цанева

Имена, за които става дума: Шишманов, Иван ; Цанева, Милена ; Куманов, Милен ; Гранитски, Иван ; Димитров, Иван вж Гранитски, Иван

БИБЛИОТЕКА
Читалище с. Левски


Страници: