КНИГИ КРАЕЗНАНИЕ СВОДЕН КАТАЛОГ
 
 
Заявка за търсене:
Език:
Формат на извеждане:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=вазов$
Резултати от търсенето: ()
Страници:

               Б886.7-31 / В 15

Вазов, Иван
Под игото : [Роман] / Иван Вазов ; Предг., състав. и прил. Иван Радев. - В. Търново : Слово 1995. - 527 с. - (Класиците в училище)

ISBN 954-439-392-7

             886.7-31+886.7.09(07)
       Съдържа и Съвременни оценки, критически анализи и литературни разработки


Имена, за които става дума: Радев, Иван състав.
               82Б / К 63

Класическият прочит на българската литература : Крит. антология за ученици, кандидат-студенти и учители / Състав. [и предг.] Николай Аретов. - София : Кралица МАБ 1994. - 223 с. : с ил

ISBN 954-376-003-4

             886.7.09(07)
       За Хр. Ботев, Ив. Вазов, З. Стоянов, Ал. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Г. П. Стаматов, А. Страшимиров, К. Константинов, Д. Дебелянов, Й. Йовков, Ел. Багряна


Имена, за които става дума: Ботев, Христо за него ; Вазов, Иван за него ; Стоянов, Захари за него ; Константинов, Алеко за него ; Славейков, Пенчо за него ; Яворов, Пейо за него ; Елин Пелин за него ; Стаматов, Георги П. за него ; Страшимиров, Антон за него ; Константинов, Константин за него ; Дебелянов, Димчо за него ; Йовков, Йордан за него ; Багряна, Елисавета за нея
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Немили-недраги : Повест / Иван Вазов; [Предг., ред. прил. Милена Цанева]. - 18. изд. - София : Бълг. писател 1977. - 127 с. - (Библ. за ученика)

             886.7-32

Имена, за които става дума: Цанева, Милена
               Б886.7-4 / В 15

Вазов, Иван
Пътеписи / Иван Вазов; Предг., състав. и прил. Светла Гюрова. - В. Търново : Слово 1993. - 164 с.. - (Малка ученическа библиотека)

ISBN 954-439-192-4

             886.7-4.3

Имена, за които става дума: Гюрова, Светла
               82Б(092)(075) / К 90

Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов : В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново : Слово 1997. - 224 с. - (Българска литература)

ISBN 954-439-466-4

             886.7.09(092)(075.4)

Имена, за които става дума: Михайлов, Димитър ; Ботев, Христо за него ; Вазов, Иван за него
               Б886.7-31 / В 15

Вазов, Иван
Под игото : Из живота на българите в предверието на Освобождението : Роман в 3 Ч. / Иван Вазов ; Предг. от Петър Динеков. - София : Бълг. писател 1962. - 436 с.

             886.7-31

Имена, за които става дума: Динеков, Петър
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Разкази / Иван Вазов ; Предг., състав. и прил. Симеон Янев. - 2. изд. - В. Търново : Слово 1996. - 125 с.. - (Малка ученическа библ.)

ISBN 954-439-026-Х

             886.7-32+886.7.09(092)+92 Вазов, Иван

Имена, за които става дума: Янев, Симеон състав. ; Вазов, Иван за него
               Б886.7-1 / В 15

Вазов, Иван
Отечество любезно : Стихове / Иван Вазов ; Подбр. Мария Коева. - София : Фама 1997. - 126 с.. - (Библиотека Огнище)

ISBN 954-957-085-5

             886.7-93-1

Имена, за които става дума: Коева, Мария
               82Б(092) / А 93

Атанасов, Владимир Атанасов и др.
Българската литература-диалогични прочити / Владимир Атанасов, Николай Чернокожев. - София : Фенея 1994. - 143с.

За Г.С.Раковски, Хр.Ботев, Л.Каравелов, Ив.Вазов, П.Славейков, П.Тодоров, П.К.Яворов, Д.Дебелянов, Елин Пелин, Г.Милев, Й.Йовков, Н.Вапцаров
ISBN 954-8214-04-0

             886.7(092)+886.7.09+92

Имена, за които става дума: Николай Чернокожев
               Б886.7-32 / В 15

Вазов, Иван
Апостолът в премеждие : Разказ: За наЧ. училищна възраст / Иван Вазов; Худож. Георги Недялков. - София : Бълг. художник 1986. - 16 с.: с цв. ил.

             886.7-93-32

Имена, за които става дума: Недялков, Георги худож.
               Б886.7-1 / В 15

Вазов, Иван
Българче : [Стихотворения за деца] / Иван Вазов; Нарис. Симеон Венов; Състав. с предг. Малинка Блъскова. - София : Отечество 1988. - 100 с. : с цв. ил., портр. - (Библ. Пчелица)

             886.7-93-1

Имена, за които става дума: Венов, Симеон худож. ; Блъскова, Малинка
               Б886.7-31 / В 15

Вазов, Иван
Великата Рилска пустиня : Пътни бел. и впечатления / Иван Вазов. - 4. изд. - София : Бълг. писател 1985. - 96 с.

             886.7-31


Страници: